O  F I R M Ě
 
  Vážení obchodní přátelé,
Dovolujeme si touto cestou podat základní informace o naší firmě:
Firma C.E.S.L. spol. s r.o. je evropskou dceřinou společností firmy E.S.L. (H.K.Ltd), Hong-
Kong a dodává značkové osobní počítače všech technologií na bázi INTEL pod obchodní 
značkou E.S.L. a dále je autorizovaným partnerem počítačů HP/COMPAQ, INTEL, a 
zodolněných přenosných počítačů DOLCH
Velkou oblastí našeho působení je i projektování a dodávky počítačových sítí a 
jejich následná správa.
Firma byla založena před 25 lety a od počátku 80.let se datuje její vstup na evropský trh.
V polovině 80. let zahájila firma E.S.L. své působení na čs. trhu. V tomto období se spojila
s tehdejším n.p. Kancelářské stroje Praha, jehož výsledkem byly jedny z prvních 
plně IBM kompatibilních počítačů PC-XT a PC AT, montovaných v Československu a
odbytovaných pod značkou KSA a KSX.
Koncem roku jsme se stali členy finančně-obchodní skupiny KONSIGNA
Do dnešní doby je v Čechách a na Slovensku instalováno mnoho desítek tisíc počítačů naší
firmy v nejrůznějších aplikacích (energetika, chemie, strojírenství, zdravotnictví, státní správa aj.)
viz.reference
 
 
Těším se na případnou spolupráci
V dokonalé úctě
Ing. Břetislav Hudec
Ředitel společnosti C.E.S.L.